கோவை மாவட்டம் வால்பாறை நகராட்சியில் கட்டப்பட்டுள்ள அம்மா கூட்டரங்கினை இன்று குத்துவிளக்கு ஏற்றி திறந்து வைத்தேன்.