மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களின் உத்தரவின்பேரில் கோவை வேடப்பட்டி பேரூராட்சியில் ரூ. 1.94 கோடி மதிப்பில் விலையில்லா வீட்டு மனைப் பட்டாக்களை 136 பயனாளிகளுக்கு வழங்கினேன்.