கோவை, சிங்கை மாநகர் வீட்டு உரிமையாளர்கள் நலச்சங்கத்தின் நிர்வாகிகளுடன் மாண்புமிகு துணை முதல்வரை நேரில் சந்தித்து அவர்களின் கோரிக்கை மனுவை அளித்தேன்.