சிறுவயது முதலே கிரிக்கெட் விளையாட்டில் ஆர்வம். இத்தனை பணிகளுக்கு மத்தியிலும் பொழுதுபோக்க அவ்வப்போது கிரிக்கெட் விளையாடி மகிழ்வேன்