நேற்று இன்று நாளை! என்றென்றும் கோவை, அம்மா அரசின் கோட்டை! கோவையில் அமைதி, நிம்மதி, நீடித்த வளர்ச்சி பெருகிட, மக்கள் வாழ்வு செழித்திட எடப்பாடியார் தலைமையிலான அம்மா அரசு மீண்டும் அமைந்திட வாக்களிப்பீர் இரட்டை இலைக்கே!

Categories: Campaigns