கொங்கு தமிழ் கொஞ்சும் ஊரு. சகோதரத்துவம் காக்கும் ஊரு. நம்ம கோவையென்றாலே எப்போதுமே கெத்துதான். அமைதி வளம் வளர்ச்சி என்கிற அம்மாவின் நல்லாட்சிக்கு நம்ம கோவையே என்றைக்கும் சாட்சி!

Categories: Campaigns